Clarion Hotel Post Agenda 2030 klimatmål

HÅLLBART

VÅR VÄG TILL AGENDA 2030

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Clarion Hotel Post en självklar sak. Alla måste ta sitt ansvar för att jobba för en mer hållbar industri och som vi ser det är det extra viktigt för oss som en stor aktör, att vi är ansvariga för våra avtryck och att dessa förblir gröna och så små som möjligt. Genom FN: s klimatmål sätter vi mål och krav på oss själva så att vi kan bidra och vara en del av framtiden.

Här kan du också läsa om vilka avtryck du gör på miljön när du reser och bor hos oss »

Ingen fattigdom – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN FATTIGDOM

Vad vi gör för att förbättra livskvaliteten?

Fokus för mål 1 ligger främst på att jobba med fattigdomen lokalt och att göra förbättringar för boende i Göteborg stad. Varje år gör vi en central kampanj som heter Ensamt juleträd: Innan jul samlar vi in julklappar som sedan skänks till Faktumförsäljares barn och barnbarn. Klapparna skänks av oss på hotellet, våra anställda och många generösa invånare i Göteborg.
Överblivna kläder: Kvarglömda kläder på hotellet är inget ovanligt och hittar vi inte dess ägare skänker vi kläderna till Faktum eller Räddningsmissionen som i sin tur delar ut dessa till bättre behövande som kan spara pengar och använda de till övriga grundläggande behov.

Ingen hunger – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN HUNGER

Vi skänker mat: Vid konferenser och event när fullt duglig mat blir över skänker vi den till Faktum eller Räddningsmissionen som sedan ger vidare till de som går hungriga. Exempel på maten kan vara stora mängder smörgåsar.
Julbord: Varje år anordnar hotellet ett gratis julbord för alla faktumförsäljare i Göteborg i samband med att vi tänker rosetten runt huset och inviger julen. På dessa event kommer mellan 350 – 400 personer som även får ta med sig matlåda om det blir över. Utöver att försäljarna får ett rejält mål mat i magen ger detta även försäljningsmöjligheter då Faktum under öppningen och tiden rosetten är uppe har en utställning utanför hotellet, något som på lång sikt kan bidra till att trygga mattillgången genom ökade intäkter.

God hälsa och välbefinnande – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Missbruk: Vi på ClarionPost har nolltolerans mot droger och andra substanser, för att hjälpa anställda samarbetar hotellet med Alna, en organisation som hjälper personer ur missbruk där personalen får hjälp om det behövs. Under arbetstid gäller rökförbud.
Hälsoförsäkring: Tjänstemän på hotellet täcks av en hälsoförsäkring där det finns möjlighet till terapi, coaching och ergonomisk hjälp.
Träning och hälsa: Personal på hotellet får 1500 kr till att använda på valfritt gym i Göteborg. Det finns möjlighet till gruppträning, yoga och meditation på arbetstid. Utöver detta anordnar hotellet också gemensamma events såsom att springa Göteborgsvarvet eller vårruset. En årlig återkommande aktivitet är puls för UNICEF vilket innebär att anställda motiveras till att träna 30 minuter per dag och för detta skänks pengar till UNICEF, vilket också bidrar till gott på annat håll.

God hälsa och välbefinnande – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Praktik för unga: Hotellet jobbar med praktik för unga inom hotellbranschen, varje dag kommer 20 elever ha möjlighet till praktik och upplärning på hotellet. Detta projekt är en del av en lärlingsutbildning där eleverna några dagar i veckan har praktik på hotellet och resterande dagar studietid. Hotellet har anställt lärare och handledare för att erbjuda kvalitetssäkrad utbildning.
Interna utbildningar: Utbildar personal på hotellet om säkerhet, brand, ledarskap och service. Det görs även interna utbildningar i svenska med fokus på begrepp som är viktiga i hotellverksamheten för personal i behov av detta.
Externt: Personal på hotellet sitter i styrelser i utbildningsråd för gymnasie- och yrkeshögskolor för att säkra kompetens och kvalitet på hotellutbildningar i framtiden.

Jämställdhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

JÄMSTÄLLDHET

Internt: På hotellet uppmärksammas härskarteknik och det ges även utbildningar för hur härskarteknik kan hanteras. Det finns en jämställdhetsplan på hotellet. Lönekartläggning används för att minska inkomstklyftor bland personalen.
Trafficking: Hotellet jobbar med att minska och förhindra trafficking av kvinnor och flickor. Samarbetar med Realstars som arbetar mot att minska trafficking genom lobbyism och att informera politiker. Ger plats för konferenser på hotellet där dessa frågor diskuteras. Räddningsmissionen har varje år en föreläsning på hotellet om jämställdhet där ca 150 000 samlas in och skänks till deras kvinnoverksamhet och stödboende. Personalen på hotellet utbildas så att de tydligt vet hur situationen ska hanteras vid upptäckt av människohandel, viktigt med rutiner så att de utsatta kan få omedelbar hjälp.

Rent vatten och sanitet för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

RENT VATTEN OCH SANITET

Hotellet använder inga kemikalier för att förhindra spridning i vatten. Vid städning används ultrarent ozonvatten, H2O2, iställer för medel som innehåller kemikalier. På hotellet används främst “gröna” kemikalier, kemikalier som klassas som bra och säkra, använder endast några få “röda” kemikalier”.
Städavdelningen har inga röda kemikalier alls, tydliga riktlinjer kring vilka kemikalier som får köpas in. För att minska vattenanvändningen har snålspolande duschar, kranar och toaletter installerats.
Kranarna på allmänna toaletter på hotellet drar 1,3 liter vatten per minut, konventionella kranar drar runt 10 liter per minut.

Hållbar energi för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

All el som använde på hotellet är 100 % förnybar och kommer från Green energy. Hotellet använder sig av fjärrvärme och fjärrkyla för uppvärmningen och nedkylning. Biogas används i köket istället för naturgas. Hotellet samarbetar även med Göteborg energi genom att ge de sopor som uppstår till förbränning för ny energi. Jobbar aktivt med att återvinna energi, värme som kommer från kylanläggningar eller ventilationen används till andra delar och verksamheter av hotellet. Belysningen går på en tidsslinga, när baren inte är öppen och mitt på dagen är det inte lika mycket styrka i lamporna som det är på kvällen.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt- Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT

Här kommer de komma upp information inom kort. Vi jobbar på att få upp våra mål så snart som möjligt

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

SUSTAINABLE INDUSTRY, INNOVATIONS & INFRASTRUCTURE

Här kommer de komma upp information inom kort. Vi jobbar på att få upp våra mål så snart som möjligt

Minskad ojämlikhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

MINSKA OJÄMLIKHET

Hotellet är mycket positivt inställt till diversitet bland anställda och anställer oavsett ursprung, sexuell läggning, kön, funktionsvariation eller ålder. Anställer aktivt nyanlända för att integrera i verksamheten.
Pride: Hotellet engagerar sig årligen i Pride och står som medarrangör. Personalen deltar i pridetåget för att visa stöd och har även flertalet gäster på hotellet under veckan.

Hållbara städer och samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Hotellets takodling bidrar till en grönare stad, genom att hantera avfall så att det inte belastar Göteborg lokalt, genom återvinning och återanvändning. Leverans till restauranger samkörs, alla avdelningar får leverans samtidigt så att transporten inte behöver köra fram och tillbaka flera gånger, detta minskar utsläpp och förbättrar luftkvaliteten i Göteborg. Vid personalresor används främst tåg, hotellet håller den gräns för hur mycket de ska flyga.

Hållbar konsumtion och produktion – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR KOMSUMTION

Minskad materialanvändning: Engångsplast ska under 2019 fasas ut. och allt engångsmaterial ska vara komposterbart. Engångsartiklar ska köpas in från Duni och deras serie eco där artiklarna är 99 % komposterbara. Konferensmaterial ska vara nedbrytbart.
Certifieringar: Hotellet är ISO-certifierat enligt ISO 14001. Frukosten på hotellet är KRAV-certifierad. All fisk som används är MSC-märkt. Alla leverantörer som används ska vara ISO-certifierade, lokala leverantörer ska ha kollektivavtal och bra arbetsförutsättningar.
Livsmedel och matsvinn: Inga livsmedel innehåller palmolja. Hantering av matsvinn sker dels genom att ha mindre tallrikar.  Det sker även interna och externa kampanjer för att minska matsvinn. Restaurangerna köper in Ugly greens och alla konferenser har sedan 1 april endast vegetariska luncher.

Bekämpa klimatförändringarna – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Här kommer de komma upp information inom kort. Vi jobbar på att få upp våra mål så snart som möjligt

Hav och marina resurser – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HAV OCH MARINA RESURSER

Att minska plastanvändning är redan nämnt, detta har även positiva effekter på havens tillstånd. Restauranger köper ingen rödlistad fisk för att gynna fisktillstånden. Hotellet är noga med sopsortering för att se till att inget hamnar upp i havet som inte ska vara där, då vi inte heller använder kemikalier bidrar detta till att förbättra havens tillstånd. Personalen har vid tillfällen åkt ut till kusten för att städa och rensa upp kusterna. Hotellet har anordnat projekt med skolklasser för att låta barnen undersöka och lära sig vad för åtgärder som kan vidtas för att förbättra haven.

Ekosystem och biologisk mångfald – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Varje år hålls galan The perfect world där det samlas in pengar för att stötta och förbättra livsstandarden för olika djurarter och de ekosystem som finns. Clarions roll i detta projekt är som medarrangör för galan för att möjliggöra insamlingen av pengar. Clarion har även ägt regnskog för att bevara den, denna ägs återigen av regnskogsfonden.

Fredliga och inkluderande samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

FREDLIGA INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Här kommer de komma upp information inom kort. Vi jobbar på att få upp våra mål så snart som möjligt

Genomförande och globalt partnerskap – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GENOMGÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Här kommer de komma upp information inom kort. Vi jobbar på att få upp våra mål så snart som möjligt

Globala målen – Clarion Hotel Post

VÅRA FRAMTIDA MÅL

● Odla mer själva och köpa mer lokalt producerad mat
● Köp mer fisk som odlas i ett aquaponics-system och egen fiskebåt.
● Att köpa Bokashi, en komposteringsmaskin och använda gödselmedel i grödor
● 100% återvinningsbart material i arbetskläder
● Hotellrummen bör fortfarande vara mer ekonomiskt med vatten och att återanvända duschvattnet
● Att kommunicera hållbarhetsarbete till våra gäster genom information
● Att göra ett projekt tillsammans med PLAN international för säkrare städer genom säkra områden
● Förvärva insekthotell och bikupa för att odla honung.