VÅR VÄG TILL AGENDA 2023 

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Clarion Hotel Post en självklar sak. Alla måste ta sitt ansvar för att jobba för en mer hållbar industri och som vi ser det är det extra viktigt för oss som en stor aktör, att vi är ansvariga för våra avtryck och att dessa förblir gröna och så små som möjligt. Genom FN: s klimatmål sätter vi mål och krav på oss själva så att vi kan bidra och vara en del av framtiden.