Clarion Hotel Post Agenda 2030 klimatmål

HÅLLBART

VÅR VÄG TILL AGENDA 2030

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Clarion Hotel Post en självklar sak. Alla måste ta sitt ansvar för att jobba för en mer hållbar industri och som vi ser det är det extra viktigt för oss som en stor aktör, att vi är ansvariga för våra avtryck och att dessa förblir gröna och så små som möjligt. Genom FN: s klimatmål sätter vi mål och krav på oss själva så att vi kan bidra och vara en del av framtiden.

Här kan du också läsa om vilka avtryck du gör på miljön när du reser och bor hos oss »

Ingen fattigdom – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN FATTIGDOM

Vi jobbar med fattigdomen främst lokalt och för att göra förbättringar för boende i Göteborg stad. Varje år gör vi en central kampanj som heter Ensamt juleträd: Innan jul samlar vi in julklappar som sedan skänks till Faktumförsäljares barn och barnbarn. Klapparna skänks av oss på hotellet, våra anställda och många generösa invånare i Göteborg.

Överblivna kläder: Kvarglömda kläder på hotellet är inget ovanligt och hittar vi inte dess ägare skänker vi kläderna till Faktum eller Räddningsmissionen som i sin tur delar ut dessa till bättre behövande som kan spara pengar och använda de till övriga grundläggande behov.

Ingen hunger – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN HUNGER

Vi skänker mat: Vid konferenser och event när fullt duglig mat blir över skänker vi den till Faktum eller Räddningsmissionen som sedan ger maten vidare till de som går hungriga. Exempel på maten kan vara stora mängder smörgåsar.

Julbord
: Varje år anordnar vi ett gratis julbord för alla faktumförsäljare i Göteborg i samband med att vi tänder rosetten och inviger julen. På dessa event kommer mellan 350 – 400 personer som även får ta med sig matlåda om det blir över. Utöver att försäljarna får ett rejält mål mat i magen ger julbordet även försäljningsmöjligheter då Faktum under öppningen och tiden rosetten är uppe har en utställning utanför hotellet, något som på lång sikt kan bidra till att trygga mattillgången genom ökade intäkter.

God hälsa och välbefinnande – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Missbruk: Vi på ClarionPost har nolltolerans mot droger och andra substanser, för att hjälpa anställda samarbetar vi med Alna, en organisation som hjälper personer ur missbruk där personalen får hjälp om det behövs. Under arbetstid gäller rökförbud.

Hälsoförsäkring
: Alla tjänstemän täcks av en hälsoförsäkring där det finns möjlighet till terapi, coaching och ergonomisk hjälp.

Träning och hälsa
: Personalen får årligen 1500 kr i friskvårdsbidrag. Det finns möjlighet till gruppträning, yoga och meditation på arbetstid i Skönhetsfabriken och utöver det anordnar vi också gemensamma events såsom att springa Göteborgsvarvet eller vårruset tex. En årlig återkommande aktivitet är puls för UNICEF vilket innebär att anställda motiveras till att träna 30 minuter per dag och för detta skänks pengar till UNICEF, vilket
också bidrar till gott på annat håll.

God utbildning för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Praktik för unga: Clarion Post jobbar med praktik för unga inom hotellbranschen vilket innebär att 2 dagar i har 20 elever praktik och upplärning på hotellet. Projektet är en del av en lärlingsutbildning på Realgymnasiet. Hotellet har anställt lärare och handledare för att erbjuda kvalitetssäkrad utbildning.

Externt
: Flera ur personalen på hotellet sitter i styrelser i utbildningsråd för gymnasie- och yrkeshögskolor för att säkra kompetens och kvalitet på hotellutbildningar i framtiden.

Jämställdhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

JÄMSTÄLLDHET

Här har vi en jämställdhetsplan på hotellet för att främja alla som arbetar här. Vi har även en lönekartläggning för att minska inkomstklyftor bland personalen. Vi uppmärksammar även härskarteknik och ger utbildningar i hur teknik kan hanteras för att undvika att peronalen far illa.

Trafficking
: En av våra hjärtefrågor är att minska och förhindra trafficking av kvinnor och flickor. Hotell är en vanligt förekommande miljö där träffar arrangeras och unga kvinnor säljs. Vi samarbetar med Real Stars som arbetar aktivt genom lobbyism och att informera politiker och vi ger även Real Stars plats för konferenser och seminarier där den här typen av frågor diskuteras. Personalen på hotellet får utbildning så att de vet hur situationen ska hanteras vid upptäckt av människohandel och för att de utsatta kan få omedelbar hjälp. De har förekommit framgångsagor på hotellet som vi är mycket stolta över.

Räddningsmissionen har även årligen en föreläsning på hotellet där det tidigare har samlats in över 150 000 kr. Dessa pengar har skänks till deras kvinnoverksamhet och stödboende i Göteborg.

Rent vatten och sanitet för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

RENT VATTEN OCH SANITET

När vi städar hotellets allmänna ytor använder vi UltraH2O som filtrerar och avjoniserar vårt kranvatten. På så vis kan vi undvika att använda kemikalier.

För att minska vattenanvändningen har snålspolande duschar, kranar och toaletter installerats på alla allmänna ytor. Kranarna på toaletterna drar nu endast 1,3 liter vatten per minut medans konventionella kranar drar runt 10 liter per minut. Det ser vi som en klar förbättring samt så har vi ett mål att detta installeras på samtliga kranar i hela byggnaden.

Hållbar energi för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

All el som använde på hotellet är 100% förnybar och kommer från Green energy. Vi använder oss även av fjärrvärme och fjärrkyla för uppvärmningen och nedkylning.

Vi använder Biogas
 i köket istället för naturgas.

Vi samarbetar med Göteborg energi genom att ge de sopor som uppstår till förbränning för ny energi och vi jobbar aktivt med att återvinna energi & värme som kommer från kylanläggningar eller ventilationen. Vidare kan vi använda detta till andra delar och verksamheter av hotellet.

Belysningen går på en tidsslinga, när baren inte är öppen och mitt på dagen är det inte lika mycket styrka i lamporna som det är på kvällen.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt- Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT

I september 2017 lanserades Sweet Dreams Stay, en satsning för att hjälpa utsatta barn och ge större möjlighet för alla hotellgäster att engagera sig och hjälpa till på ett enkelt sätt. Idén är enkel men kraftfull. Avstå från rumsstädningen en natt så skänker vi pengar till UNICEF. Det enda du behöver göra är att se till att din Sweet Dreams Stay-skylt hänger utanför dörren när du går och lägger dig. Detta har blivit en succé inom hela Nordic Choice Hotels och på sikt spås detta till att bli en branschstandard.

På Clarion Post arbetar vi med att årligen utbilda personalen på hotellet om säkerhet, brand, ledarskap och service. Detta för att all personal behöver kunskpen som medarbetar på hotellet men också för att stärka våra medarbetare i kunskaper och agerande i en ev krissituation.

Det görs även interna utbildningar i svenska med fokus på begrepp som är viktiga i hotellverksamheten för personal i behov av detta.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

SUSTAINABLE INDUSTRY, INNOVATIONS & INFRASTRUCTURE

Vi på Clarion Post arbetar ständigt för nya innovativa ideér och förändringar för att göra vår verksamhet så hållbar som möjligt. Under våren 2020 bygger vi 40 nya rum och denna gången med höga krav på vatten, el, miljövänlig tekning & material. Även inredningen. Allt för att göra dessa så hållbara som möjligt och det inkluderar hela byggprocessen.
När vi växer som hotell bidrar det även till fler arbetstillfällen.

Minskad ojämlikhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

MINSKA OJÄMLIKHET

Clarion post är mycket positivt inställt till diversitet bland anställda och vi anställer helt oavsett ursprung, sexuell läggning, kön, funktionsvariation eller ålder. Vi anställer aktivt nyanlända för att integrera i verksamheten och vi ser en stark fördel i vår bredd av personal och tillsammans pratar vi en mängd olika språk.

I vårt kök jobbar idag en väldigt duktig kock som inte har något tal. Vi på Clarion Post ville gärna att han skulle arbeta hos oss så vår köksmästare har under en tid lärt sig att hjälpligt tala med teckenspråk och samarbetet fungerar nu jättefint.

Hållbara städer och samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Clarion Post är ISO-certifierat enligt ISO 14001.
ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning. Tillsammans skapar de ett system för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på ett företag. För att få certifieringen måste det finnas ett tydligt fokus på miljöförbättrande åtgärder, resultaten måste registreras, och målen måste justeras varje år.
Frukosten på hotellet är KRAV-certifierad. 

Ett av våra bidrag till en grönare stad är att vi hanterar vårt avfall så att det inte belastar Göteborg lokalt. Detta genom återvinning och återanvändning.

Vi arbetar aktiskt för att våra leveranser till restaurangerna samkörs och att alla avdelningar får sina leveranser samtidigt så att transporten inte behöver köra fram och tillbaka flera gånger. Detta minskar i sin tur utsläpp och förbättrar luftkvaliteten i Göteborg.

När vår personal reser använder vi främst tåg som färdmedel, vi håller en gräns för hur mycket hotellets personal får flyga.

Vi samarbetar med MTR och uppmanar alla våra gäster att resa med tåg till oss. Vi är glada grannar med tågstationen i Göteborg och det är mycket enkelt att resa till oss med tåg, och även buss.

Hållbar konsumtion och produktion – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR KOMSUMTION

Minskad materialanvändning: Vi siktar på att all engångsplast ska fasas ut och att allt engångsmaterial ska vara komposterbart. De engångsartiklar vi behöver använda ska köpas in från Duni och serien Eco där artiklarna är 99 % komposterbara. Vårt konferensmaterial ska vara nedbrytbart.

Livsmedel: Vi har inga livsmedel kvar som innehåller palmolja. Tex vår Nutella som är populär på frukosten är utbytt samt allt ätbart i barerna och på hotellrummen.

Vi arbetar även ständigt på vår hantering av matsvinn. Ett exempel är genom att använda mindre tallrikar på frukosten så att våra gäster lägger upp mindre på tallriken och vidare kastar mindre. Det sker hela tiden både interna och externa kampanjer för att minska matsvinnet och vår personal kämpar hela tiden för nya lösningar i verksamheten.

Våra restauranger köper även in Ugly greens för att minska svinnet av grönsaker så nu använder vi även grönsaker med lite defekter och skönhetsfläckar.

Sedan 1 april i fjol serverar vi till stor del vegetariska luncher på konferensen. Vi ser gärna att vi kan vara 100% vegetariska här men erbjuder idag ett utbud av protein också. Målet är att minska det animaliska proteinet.

Bekämpa klimatförändringarna – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi försöker att bekämpa klimatförändringarna i all strategi och planering vi gör för vår framtid. Det är därför viktigt att vi förbättrar våra kunskaper och hur vi kan vara mer hållbara. Det kräver omstruktureringar och tid och är ett måste för vår utveckling.

Vi ställer höga krav på de livsmedel vi importerar och att arbetsförhållandena är optimala för framtagning av produkten. Text vårt kaffe som är Fairtrade. 

Hav och marina resurser – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HAV OCH MARINA RESURSER

I dag är 86 procent av havets fiskbestånd redan fullt utnyttjat eller överfiskat, samtidigt som behovet av mat fortsätter att öka. Spårbarhetscertifiering handlar om att ta kontroll över alla led i värdekedjan som gör att man kan spåra produkten hela vägen från tallriken tillbaka till havet. Det är certifieringsorganen MSC och ASC som ska säkra att fisket av vildfångad mat från havet och produktionen sker utan att påverka bestånden, djurskyddet och med minimal miljöpåverkan. MSC och ASC garanterar också goda sociala arbetsförhållanden för lokala arbetare. Hos oss på Clarion Post är serverar vi endast fisk som är MSC eller ASC-märkt.

Att vi  minskar plastanvändning har vi redan nämnt och det är för att det även har så positiva effekter på havens tillstånd.

Våra restauranger köper ingen rödlistad fisk för att gynna fisktillstånden och vi försöker vara väldigt nogranna med sopsortering för att se till att inget hamnar i havet som inte ska vara där.

Ekosystem och biologisk mångfald – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Inspirerade av två tredjedelar av Sveriges alla kommuner har vi på Clarion Post valt att ta bort all användning av fjädrar för att uppmärksamma djurens välbefinnande. En påsk hos är en fjäderfri påsk och agerar alla som även vi gör i denna fråga tar vi med djuren i vårt hållbarhetstänk.

Fredliga och inkluderande samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

FREDLIGA INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Varje år engagerar vi oss i PRIDE, precis som hela vårt varumärke Clarion Hotel gör. Vi står även som medarrangör på Pride i Göteborg och arrangerar vigslar och fester på hotellet som en del av festligheterna. Många ur vår personal deltar i pridetåget med all den färg vi kan för att visa vårt stöd. Vi får många boende gäster på hotellet under prideveckan och det är till vår stora glädje.

Vi är också mycket stolta medarrangörer till Musikschlaget. Musikschlaget är Sveriges melodifestival för musiker med funktionsnedsättningar som också arrangeras av personer med funktionsnedsättningar, i ett samarbete med Bilda. En av deltävlingarna kommer äga rum på Clarion Post 2020.

Genomförande och globalt partnerskap – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GENOMGÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

I september 2017 lanserades Sweet Dreams Stay, en satsning för att hjälpa utsatta barn och ge större möjlighet för alla hotellgäster att engagera sig och hjälpa till på ett enkelt sätt. Idén är enkel men kraftfull. Avstå från rumsstädningen en natt så skänker vi pengar till UNICEF. Det enda du behöver göra är att se till att din Sweet Dreams Stay-skylt hänger utanför dörren när du går och lägger dig.

Clarion post anställer aktivt nyanlända för att integrera i verksamheten och vi ser en stark fördel i vår bredd av personal och tillsammans pratar vi en mängd olika språk.

Globala målen – Clarion Hotel Post

VÅRA FRAMTIDA MÅL

● Odla mer själva och köpa mer lokalt producerad mat
● Köp mer fisk som odlas i ett aquaponics-system och egen fiskebåt.
● Att köpa Bokashi, en komposteringsmaskin och använda gödselmedel i grödor
● 100% återvinningsbart material i arbetskläder
● Hotellrummen bör fortfarande vara mer ekonomiskt med vatten och att återanvända duschvattnet
● Att kommunicera hållbarhetsarbete till våra gäster genom information
● Att göra ett projekt tillsammans med PLAN international för säkrare städer genom säkra områden
● Förvärva insekthotell och bikupa för att odla honung.