HÅLLBART

VÅR VÄG TILL AGENDA 2030

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Clarion Hotel Post en självklar sak. Alla måste ta sitt ansvar för att jobba för en mer hållbar industri och som vi ser det är det extra viktigt för oss som en stor aktör, att vi är ansvariga för våra avtryck och att dessa förblir gröna och så små som möjligt. Genom FN: s klimatmål sätter vi mål och krav på oss själva så att vi kan bidra och vara en del av framtiden.

Här kan du också läsa om vilka avtryck du gör på miljön när du reser och bor hos oss »

Ingen fattigdom – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN FATTIGDOM

Vi jobbar med fattigdomen främst lokalt och för att göra förbättringar för boende i Göteborg stad. Varje år gör vi en central kampanj som heter Ensamt juleträd: Innan jul samlar vi in julklappar som sedan skänks till Faktumförsäljares barn och barnbarn. Klapparna skänks av oss på hotellet, våra anställda och många generösa invånare i Göteborg.

Överblivna kläder: Kvarglömda kläder på hotellet är inget ovanligt och hittar vi inte dess ägare skänker vi kläderna till Faktum eller Räddningsmissionen som i sin tur delar ut dessa till bättre behövande som kan spara pengar och använda de till övriga grundläggande behov.

Ingen hunger – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

INGEN HUNGER

Vi skänker mat: Vid konferenser och event när mat blir över skänker vi den till Faktum eller Räddningsmissionen som sedan ger maten vidare till de som går hungriga. 

Julbord: Varje år anordnar vi ett gratis julbord för alla faktumförsäljare i Göteborg i samband med att vi tänder rosetten och inviger julen. På dessa event kommer mellan 350 – 400 personer som även får ta med sig matlåda om det blir över. Julbordet ger även försäljningsmöjligheter då Faktum under öppningen och tiden rosetten är uppe har en utställning utanför hotellet, något som kan bidra till att trygga mattillgången genom ökade intäkter.

God hälsa och välbefinnande – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Missbruk: Clarion Hotel Post har nolltolerans mot droger, för att hjälpa anställda samarbetar vi med Alna, en organisation som hjälper personer ur missbruk där personalen får hjälp.

Hälsoförsäkring: Alla tjänstemän täcks av en hälsoförsäkring där det finns möjlighet till terapi, coaching och ergonomisk hjälp.Träning & hälsa: Här finns det finns möjlighet till gruppträning på arbetstid i Skönhetsfabriken och utöver det anordnar vi även events som att springa Göteborgsvarvet. En återkommande aktivitet är puls för UNICEF vilket innebär att anställda motiveras till att träna 30 minuter per dag och för detta skänks pengar till UNICEF.

God utbildning för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Praktik för unga: Clarion Hotel Post jobbar också med praktik för ungdomar inom hotellbranschen. Detta innebär att 2 dagar i veckan har 20 elever praktik hos oss på Clarion Hotel Post, här får eleverna upplärning på hotellet där de får de lära sig allting kring hur det är att komma ut i arbetslivet på riktigt.

Hotellet har tidigare anställt både lärare och handledare för att erbjuda kvalitetssäkrad utbildning för alla.

Externt: Flera ur personalen på Clarion Hotel Post sitter i styrelser i utbildningsråd för gymnasie – och yrkeshögskolor för att säkra dess kompetens och kvalitet på hotellutbildningar i framtiden.

Jämställdhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

JÄMSTÄLLDHET

Vi har en jämställdhetsplan på hotellet för att främja alla som arbetar här, samt en lönekartläggning för att minska inkomstklyftorna bland personalen. 

Trafficking: En av våra hjärtefrågor är att minska och förhindra trafficking av kvinnor och flickor. Hotell är en vanlig miljö där träffar arrangeras. Vi samarbetar med Real Stars som arbetar aktivt genom lobbyism och att informera politiker. Personalen på hotellet blir utbildade så att de vet hur situationen ska hanteras, så att de utsatta får hjälp. 

Räddningsmissionen har årligen en föreläsning på hotellet där det har samlats in över 150 000 kr. Pengarna har skänks till deras kvinnoverksamhet & stödboende i Göteborg.

Rent vatten och sanitet för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

RENT VATTEN OCH SANITET

När vi städar på hotellets allmänna ytor använder vi UltraH2O som hjälper till att filtrera och avjonisera vårt kranvatten, och på så vis kan vi undvika att använda kemikalier.

För att minska vattenanvändningen har snålspolande duschar, kranar och toaletter installerats på alla allmänna ytor. Kranarna på toaletterna drar nu endast 1,3 liter vatten per minut medans konventionella kranar drar runt 10 liter per minut.

Det ser vi som en klar förbättring samt så har vi ett mål att detta installeras på samtliga kranar i hela byggnaden, detta för att minska vattenanvändningen runtom på hela hotellet.

Hållbar energi för alla – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

All el som använder på hotellet är 100% förnybar och kommer från Green energy. Vi använder oss även av fjärrvärme och fjärrkyla för uppvärmningen och nedkylning.
Vi använder Biogas i köket istället för naturgas. 
Vi samarbetar med Göteborg energi genom att ge de sopor som uppstår till förbränning för ny energi och vi jobbar aktivt med att återvinna energi & värme som kommer från kylanläggningar eller ventilationen. Belysningen går på en tidsslinga, när baren inte är öppen och även mitt på dagen är det inte lika mycket styrka i våra lampor som det är på kvällarna.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt- Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT

September 2017 lanserades Sweet Dreams Stay, en satsning för att hjälpa utsatta barn och ge större möjlighet för alla hotellgäster att hjälpa till på ett enkelt sätt. Avstå från rumsstädningen en natt så skänker vi pengar till UNICEF. Det enda du behöver göra är att se till att din rumsskylt hänger utanför dörren när du går och lägger dig. Clarion Hotel Post arbetar årligen med att utbilda personalen på hotellet inom säkerhet, brand, ledarskap och service. Det görs även interna utbildningar i svenska med fokus på begrepp som är viktiga i hotellverksamheten för personal i behov av detta.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

SUSTAINABLE INDUSTRY, INNOVATIONS & INFRASTRUCTURE

Vi på Clarion Hotel Post arbetar ständigt för nya innovativa ideér och förändringar för att göra vår verksamhet så hållbar som möjligt.

Vi har tidsinställning på all ventilation i våra konferenslokaler samt sänkt wattstyrkan i vägglampor i alla våra hotellkorridorer.

I Room Experience med interaction på rummen “Varje droppe räknas” för minskad vattenförbrukning. Konvertering av kylmaskiner, spillvärmen från dessa värmer upp vatten som värmer upp vår takpool.

Minskad ojämlikhet – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

MINSKA OJÄMLIKHET

Clarion Hotel post är mycket positivt inställt till diversitet bland anställda och vi anställer helt oavsett ursprung, sexuell läggning, kön, funktionsvariation eller ålder.

Vi anställer aktivt nyanlända för att integrera i verksamheten och vi ser en stark fördel i vår bredd av personal och tillsammans pratar vi en mängd olika språk. I vårt kök jobbar idag en väldigt duktig kock som inte har något tal. Vi ville gärna att han skulle arbeta hos oss, detta har lett till att vår köksmästare har under en tid lärt sig att hjälpligt tala med teckenspråk och samarbetet fungerar nu jättefint.

Hållbara städer och samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Clarion Hotel Post är ISO-certifierat enligt ISO 14001.
ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning, ett system för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på ett företag. Ett av våra bidrag till en grönare stad är att vi hanterar vårt avfall så att det inte belastar Göteborg lokalt.

Vi arbetar taktiskt för att våra leveranser till restaurangerna samkörs så att transporten inte behöver köra fram & tillbaka flera gånger. När vår personal reser använder vi främst tåg som färdmedel, samt att vi samarbetar med MTRX och uppmanar alla våra gäster att resa med tåg till oss.

Hållbar konsumtion och produktion – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HÅLLBAR KOMSUMTION

Minskad materialanvändning: Vi siktar på att all engångsplast ska försvinna och att allt engångsmaterial ska vara komposterbart. Livsmedel: Vi har inga livsmedel kvar som innehåller palmolja. Tex vår Nutella är utbytt samt allt ätbart i barerna & på hotellrummen.  Vi arbetar ständigt på vår hantering av matsvinn.

Det sker hela tiden både interna och externa kampanjer för att minska matsvinnet och vår personal kämpar hela tiden för nya lösningar i verksamheten. Restaurangerna köper även in Ugly greens för att minska svinnet och använder grönsaker även med skönhetsfläckar.

Genomförande och globalt partnerskap – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

GENOMGÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

I september 2017 lanserades Sweet Dreams Stay, en satsning för att hjälpa utsatta barn och ge större möjlighet för alla hotellgäster att engagera sig och hjälpa till på ett enkelt sätt. Idén är enkel men kraftfull. Avstå från rumsstädningen en natt så skänker vi pengar till UNICEF. Det enda du behöver göra är att se till att din Sweet Dreams Stay-skylt hänger utanför dörren när du går och lägger dig.

Clarion post anställer aktivt nyanlända för att integrera i verksamheten och vi ser en stark fördel i vår bredd av personal och tillsammans pratar vi en mängd olika språk.

Fredliga och inkluderande samhällen – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

FREDLIGA INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Varje år engagerar vi oss i PRIDE, precis som hela vårt varumärke Clarion gör. Vi står även som medarrangör på Pride i Göteborg och arrangerar vigslar och fester på hotellet som en del av festligheterna. 

Vi får många boende gäster på hotellet under prideveckan och det är till vår stora glädje. Vi är också mycket stolta samarbetspartners till Musikschlaget. Musikschlaget är Sveriges melodifestival för musiker med funktionsnedsättningar som också arrangeras av personer med funktionsnedsättningar, i ett samarbete med Bilda.

Globala målen – Clarion Hotel Post

VÅRA FRAMTIDA MÅL

● Köp mer fisk som odlas i ett aquaponics-system och egen fiskebåt,  Att köpa Bokashi, en komposteringsmaskin och använda gödselmedel i grödor
● 100% återvinningsbart material i arbetskläder, Hotellrummen bör fortfarande vara mer ekonomiskt med vatten och att återanvända duschvattnet

● Att kommunicera hållbarhetsarbete till våra gäster genom information
● Att göra ett projekt tillsammans med PLAN international för säkrare städer genom säkra områden

Hav och marina resurser – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

HAV OCH MARINA RESURSER

I dag är 86 procent av havets fiskbestånd redan överfiskat och behovet av mat fortsätter öka. Spårbarhetscertifiering handlar om att ta kontroll över leden i värdekedjan som gör att man kan spåra produkten hela vägen från tallriken till havet. Det är certifieringsorganen MSC & ASC som ska säkra att fisket av vildfångad mat från havet och produktionen sker utan att påverka bestånden. Här serverar vi endast fisk som är MSC eller ASC-märkt.

Restaurangerna köper ingen rödlistad fisk för att gynna fisktillstånden och är väldigt noggranna med sortering för att se till att inget hamnar i havet som inte ska vara där.

Bekämpa klimatförändringarna – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi försöker att bekämpa klimatförändringarna i all strategi och planering vi gör för vår framtid. Det är därför viktigt att vi förbättrar våra kunskaper och hur vi kan vara mer hållbara. Detta kräver omstruktureringar och tid och är ett måste för vår utveckling inom Clarion Hotel Post.

Vi ställer höga krav på de livsmedel vi importerar och att arbetsförhållandena är optimala för framtagning av produkten. Text vårt kaffe som är Fairtrade. Vi fokuserar även mycket på att sortera, papper, glas, plast & andra material samt att vi främjar gästerna till valet av att ta tåg istället för bil till vårt hotell.  

Ekosystem och biologisk mångfald – Clarion Hotel Post – Klimatmål – Agenda 2030

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Inspirerade av två tredjedelar av Sveriges alla kommuner har vi på Clarion Hotel Post också valt att ta bort all användning utav fjädrar för att uppmärksamma djurens välbefinnande och en hållbar verksamhet. Här på Clarion Hotel Post är påsken en fjäderfri påsk.

Vi agerar som många andra i denna fråga och tar med oss djuren i vårt hållbarhetstänk samt minskar påverkan på djuren. Genom att vi minskar användningen av fjädrar i våra hotellkuddar mm så kan vi göra en positiv inverkan på miljön och djurens välbefinnande och samtidigt erbjuda en bekväm och ansvarsfull boendeupplevelse för våra gäster.